De deelnemers aan de Meldkamer Noord-Nederland

De meldkamer voor Noord-Nederland bedient de hulpverleningsdiensten in drie provincies.

Het bedienen van zoveel verschillende partijen in een groot gebied als Noord-Nederland vraagt om heel goede afspraken tussen alle deelnemende partijen en tussen de verschillende regio's . Daarom hebben de hulpverleningsdiensten hun procedures onderling afgestemd waar het gaat om het contact met de meldkamer en de alarmering. Binnen de drie brandweerregio's zijn bijvoorbeeld alle alarmerings en uitrukprocedures gelijkluidend. Ook is er één uniform Openbaar Meld Systeem voor heel Noord-Nederland gerealiseerd waarop bedrijven, openbare gebouwen en bijvoorbeeld zorginstellingen zijn aangesloten.

Ook binnen de ambulancezorg en de poltie zijn tussen de regionale diensten vergaande afspraken gemaakt over procedures en inzetten, maar ook over het vervagen van gebiedsgrenzen. Dit geldt overigens ook voor alle brandweerkorpsen in Noord-Nederland. Het gaat erom de burger met een hulpvraag zo snel mogelijk te helpen en het gaat niet meer over gebiedsgrenzen en regiogrenzen. Die bestaan sinds eind 2011 in feite niet meer binnen het werkgebied van de meldkamer.

Het gelijktrekken van procedures en protocollen per hulpverleningsdienst voor alle drie de regio's zorgt er voor dat centralisten op de Meldkamer Noord-Nederland altijd op dezefde wijze op een hulpvraag of een calamiteit reageren, waar die zich ook voordoet in het Noorden. Hierdoor wordt tijd gewonnen en wordt de kans op fouten bij alarmeringen en inzetten sterk verminderd.