Bouwbesluit 1 januari 2012

Ongeveer 2500 bedrijven en instellingen in Groningen, Fryslân en Drenthe hadden in augustus 2011 een brandmeldinstallatie met een verplichte doormelding naar de alarmcentrale van de Brandweer.

De commandanten van de brandweer in de regio’s Groningen en Drenthe hebben daarnaast besloten om abonnees, die vrijwillig hun doormelding willen, onder bepaalde voorwaarden op het Openbaar Meldsysteem toe te laten. Daarbij kunnen overwegingen zoals verantwoordelijkheid voor veiligheid, eisen van de verzekeringsmaatschappij, maatschappelijke uitgangspunten of beleid van een koepelorganisatie een rol spelen. 


Een belangrijke voorwaarde is dat de installatie voldoet (of uiterlijk 2017 gaat voldoen) aan de NEN2535. Met deze kwaliteitseis wil de brandweer onnodige/loze brandmeldingen zoveel mogelijk voorkomen. Voor meer informatie lees de folder “informatie over het voorkomen van loos alarm door automatische brandmeldinstallaties”

Downloads: Informatiebrochure