Openbaar Meld Systeem (OMS)

U bent conform de huidige wetgeving, of op basis van gelijkwaardige brandveiligheid, verplicht om uw pand of inrichting te voorzien van een automatische brandmeldinstallatie die via het Openbaar Meldsysteem (OMS) brandmeldingen rechtstreeks doormeldt naar de meldkamer van de Regionale Brandweer. 

Wat is een Openbaar Meldsysteem (OMS)?

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie van uw inrichting met de meldkamer van de regionale brandweer. Via het OMS worden de brandmeldingen automatisch en snel doorgegeven zodat de meldkamer de juiste brandweereenheden kan alarmeren.

Doormelding

Om de melding door te geven aan de meldkamer, wordt er gebruik gemaakt van een ADSL, draadloos/IP- techniek. Daarnaast wordt de verbinding met de Meldkamer Noord Nederland via diverse communicatietechnieken tot stand gebracht. Hierdoor is het mogelijk te kunnen voldoen aan de Europese norm die een betrouwbaarheid van 99,8% voorschrijft. Met deze techniek is uw aansluiting betrouwbaar en door het gebruik van diverse netten en providers, zo goed als ongevoelig voor telefoonstoringen, lijnbreuk e.d.

Lees meer over:
 

Loze meldingen
Certificeren brandmeldinstallatie
Service bij uw brandmeldinstallatie

Tarieven